Ανακάλυψε την Αμερική ο κύριος Τραυλός; Και την ανακάλυψε την ώρα που καταστρέφονται περιοχές ολόκληρες; Και θα περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι που ζουν την καταστροφή και εμείς οι υπόλοιποι την υποβάθμιση τι; Την επόμενη προεκλογική περίοδο που θα καταλήξει η περιφέρεια σε κάποιες εργολαβικές προσφορές, που κατόπιν θα υπερτιμολογηθούν, και ο χορός καλά θα συνεχίσει! Αυτά που λέει πως ΤΩΡΑ ανακάλυψε, υποδηλώνουν πως δεν ήταν έτοιμοι να αναλάβουν τη διοίκηση της περιφέρειας. Έπρεπε να παραμείνουν μαθητεύοντας μέχρι της στιγμής που θα κατανοούσαν τι θα αντιμετώπιζαν. Τώρα προσπαθώντας να δικαιολογήσουν τη χρονοκαθυστέρηση το μάρμαρο θα το πληρώσουν πάλι οι πολίτες! Έχουν άραγε την αξίωση να τους πιστέψουμε;

Από το fb του Γιάννη Διγαλετου