Άρχισαν οι διακοπές του νερού στη Κοινότητα Αγκώνα……… Η εφεδρική δεξαμενή αποθήκευσης βρίσκεται σε οικόπεδο του Δήμου ( ΟΤ.14-Τεμ.2) μέσα στα χορτάρια και στους θάμνους!!!. Η υπομονή μας έχουμε ξανατονίσει δεν είναι ανεξάντλητη. Βλέπω να αρχίζουν να παίζουν τα όργανα από Δευτέρα…….

Από το fb του Γεράσιμου Φιλιππατου