Νέα σοδειά μετά την «καθαριότητα».
Έχει από όλα. Μπάζα με υπογραφή. Έπιπλα για καθε γούστο.
Διαλιέχτεεεεε

Από το fb του Γιάννης Κων. Κρούσος