Κάποιοι μας δουλεύουν ψιλό γαζί εκεί στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Τα τοπογραφικά υπόβαθρα του Φισκάρδου έχουν συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία και από εμένα προσωπικά. Υπάρχει πλήρες τοπογραφικό Υπόβαθρο. Όσον αφορά την Σάμη υπάρχει τοπογραφικό Υπόβαθρο στην υπηρεσία και χρειάζεται μόνο επικαιροποίηση. Μιλάμε πάντα για ηλεκτρονικά αρχεία επεξεργάσιμα (Autocad). Ποίος λέει ότι αδυνατεί η Τεχνική Υπηρεσία να τα συντάξει? Υπάρχει τέτοιο έγγραφο της Υπηρεσίας και ποιος το υπέγραψε? Εις αύριο τα σπουδαία…..!!!

Από το fb του τοπογράφου μηχανικού Γεράσιμου Φιλιππατου