( με αφορμή μια ανάρτηση ενός σωστού πολίτη – φίλου )

Η στάση κριτικής απέναντι στα εκάστοτε σοβαρά πολιτικά θέματα θα έπρεπε να ήταν χωρίς κομματικές παρωπήδες.

Σε μια δημοκρατική κοινωνία ο ρόλος του πολίτη – ψηφοφόρου αυτός είναι.

Να έχει ιδίαν άποψη και θέση.Και όχι αυτή που υποτίθεται οτι πρέπει να έχει, ώστε να ικανοποιήσει την όποια παράταξη που στηρίζει, την οποία οδηγούν ελάχιστοι σε σχέση με τους πολλούς.

Προσωπικά αυτή είναι η θεώρηση μου και με αυτή κινούμαι συνειδησιακά και πολιτικά.

Θεωρώ ότι αντιπροσωπεύω μια άλλη γενιά πολιτών που δεν θέλουν να δείχνουν αδύναμοι και υπάκουοι αλλά το αντίθετο ικανοί και άξιοι χωρίς τυφλή υπακοή με σκοπό το πρόσκαιρο κέρδος.
Χ.Ε.

Από το fb του Evangelatos Christos