Είναι ένα ερώτημα που τίθεται συνέχεια και από δημότες και από δημοτικές παρατάξεις αλλά και ΜΜΕ. Ζητάμε την δική σας άποψη

Η Δημοτική Αρχή Παρίση πέτυχε στον τομέα της οικονομικής διαχείρισης. Συμφωνείτε με την άποψη αυτή;