Όταν εν έτη 1937, φέρεται να βρέθηκε σκελετός ενός γίγαντα, με πλήθος κτερισμάτων στον τάφο του.
Μυθοπλασία ή ιστορική πραγματικότητα;

Τι απέγιναν τα οστά του;
Ερώτημα που ακόμη και σήμερα, δεν έχει σαφώς απαντηθεί.

Ας πάρουμε κάποια δεδομένα που δεν χωρούν αμφισβήτησης.
1. Ο τάφος.
Αν και σήμερα δεν διευκρινίζεται που ευρίσκεται ακριβώς ο τάφος αυτός, ο τάφος είναι πραγματικότητα, καθόσον η Αρχαιολογική σκαπάνη ανέσυρε τα “ευρήματα” από αυτόν.
2. Τα “ευρήματα”
Τα αρχαιολογικά ευρήματα-κτερίσματα από τον υπόψη τάφο είναι υπαρκτά, είναι καταγεγραμμένα και εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αργοστολίου.
3. Το μόνον που δεν “υπάρχει” είναι ο σκελετός του γίγαντα.

Ακολουθεί κατωτέρω, το “χρονικό” της ανακάλυψης, όπως κατεγράφηκε τότε, στο περιοδικό “Ηχώ” τ.1937/ σελ. 9-11/ “Ο Αρχαιολόγος”, από το αρχείο του Σωτήρη Καραβά.
(Ενδιαφέροντα και πραγματικά αξιόλογα ιστορικά στοιχεία περιλαμβάνονται επίσης στο ίδιο αρθρογράφημα, όπου διασταυρώνονται στοιχεία περί του “Λήξουρου” από διαπρεπείς λεξικογράφους και παλαιογράφους της εποχής της ανακάλυψης αυτής).

Από το fb του

Gerasimos Valsamis

Διαβάστε για λεπτομέρειες τον κάτωθι σύνδεσμο:

https://havdata.blogspot.com/2015/11/o.html?m=1&fbclid=IwAR3-SFBAIYEu-8HyIYc85ECeA0xvn4RLvD5CEWU_GO9JOoHoVaJOh83Aocw