«Εχει έρθει μια εταιρεία που έχει λάντζες, δεν μπορεί να έρθει δεύτερη εταιρία και η εταιρία αυτή εκμεταλλεύεται την υπάρχουσα νομοθεσία και τιμολογεί ανά πελάτη 4 ευρώ περίπου το κεφάλι, κατέβει, δεν κατεβεί ο επιβάτης από το πλοίο»
Γιατί δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό Παναγή μου ?
Πολυνομία ?
Γραφειοκρατία ?
Προνόμια ?
Που ζούμε φιλε Παναγη ??

Από το fb του Constantinos Caesar Aravantinos