Το μήνυμα του εθνικού μας αλυτρωτισμού αποδεικνύει περίτρανα, ότι οι Έλληνες «ενωμένοι» και εμφορούμενοι από ένα όραμα, μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα!

Γιώργος Τζωρτζάτος