Η Δ Ε.Υ.Α. Κεφαλλσνιάς φιλοξένησε  στο Δημοτικό Θέατρο «ΚΕΦΑΑΟΣ» την 3η Συνάντηση του Έργου Save Safe Water” (πλήρης τίτλος; «Δικτύωση για την αμοιβαία, ασφαλή διασυνοριακή παροχή ύδατος προς ένα αειφόρο περιβάλλον»),

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC  “Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020″ και συγχρηματοδοτείται με 901.583,26 € γιο το σύνολο των εταίρων, με κύριο στόχο την αύξηση της δυναμικότητας της διασυνοριακής υποδομής στη διαχείριση των υδάτων, μέσω της αποκατάστασής τους, της παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού και της μείωσης των διαρροών (μη ανταποδοτικό νερό).

Για το σκοπό αυτό, το έργο – το οποίο ξεκίνησε ουσιαστικά τον Απρίλιο του 2018 – έχει εντοπίσει τέσσερις {4} πιλοτικές περιοχές και στις δύο χώρες με σκοπό τη βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων που χρησιμοποιούνται για πόσιμο σκοπό, μέσω της αποτελεσματικής χρήσης τους (μειωμένες διαρροές) και της διασφάλιση της ποιότητας (αποδοτική χρήση νερού και ενεργειακών πόρων με ταυτόχρονη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος).

Εκτός οπό τη Δ,Ε.Υ.Α, Κεφαλονιάς στο συγκεκριμένο έργο συμμετέχουν πέντε (5) ακόμη δικαιούχου ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων (GR), ο οποίος είναι ο επικεφαλής εταίρος του έργου, η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (GR), η Δ.Ε.Υ,Α. Κορυτσάς (AL) και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Κορυτσάς (SL).

Η επικοινωνία στη συνάντηση αλλά και οι ομιλίες ήταν στην Αγγλική γλώσσα.

Αναδημοσίευση από www.kefalonianews.gr