Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Κεφαλονιας & Ιθάκης
Δελτίο Τύπου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ένωσης μας συναντήθηκε με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή περιφέρειας Ιονιων Νήσων ταξίαρχο κ. Αθανασόπουλο . Τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν ήταν οι κενές οργανικές θέσεις , η προμήθεια νέων περιπολικών οχημάτων και η ανάγκη επανεξέτασης του σχεδίου Περσέας .

Αργοστόλι 19/9/2019

Ο πρόεδρος
Γρηγοροπουλος Κωνσταντίνος

Ο Γεν Γραμματέας
Πασχακης Δημήτριος