Ανακοινώθηκε ο αριθμός των εισακτέων στα Τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το έτος 2019-2020. Είναι εξαιρετικά ευχάριστο που το Τμήμα μας, το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας στην πρώτη του κιόλας χρονιά ως Πανεπιστημιακό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι το πρώτο Τμήμα σε ολόκληρο το Ίδρυμα σε αριθμό εισακτέων (260 φοιτητές). Τα δύο Τμήματα της Κεφαλονιάς που θα δεχθούν φέτος εισακτέους είναι μάλιστα τα δύο πρώτα Τμήματα σε αριθμό εισακτέων αφού και το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων θα δεχθεί 250 φοιτητές.
Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης θα ήθελα να προτρέψω όλους τους μαθητές που θα συμμετέχουν φέτος στις Πανελλήνιες εξετάσεις να δηλώσουν το Τμήμα μας και μάλιστα σε καλή σειρά. Από το νέο Ακαδημαϊκό έτος (Σεπτέμβριος 2019) θα διδάσκεται το εντελώς νέο και καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών που δημιουργήθηκε στα πρότυπα των καλύτερων Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Μπείτε στο νέο site μας για να ενημερωθείτε.

Από το fb του Αγησιλάου Κονιδαρη