Τέσσερα χωριά στη Λειβαθω συγκεντρώθηκαν σήμερα στο ξενοδοχείο Ιονις στα Περατάτα και ίδρυσαν έναν νέο πολιτιστικό σύλλογο. Τραυλο-Περατο-Μαζαρακάδες και Καστρινοί  κάνουν μια νέα πολιτιστική αρχή ενώ το όνομα του νέου συλλόγου είναι “Κάστρο Αγίου Γεωργίου”.

Καλή αρχή και καλή επιτυχία στο έργο τους!