Και οι εργασίες ξεκίνησαν…ενα όνειρο ετών παίρνει επιτέλους μορφή.. αναμένουμε για το τελικό αποτέλεσμα..

A.O Πρόννων