Προσοχή στα σκάφη που βρίσκονται ανάμεσα Σκαλα,Πόρο γιατί στο ένα μίλι περίπου έξω από τα Αποστολατα επιπλέει ένας τεράστιος κορμός δέντρου

Από το fb του Georgios Mikelatos