Σε τροχιά Πανελλαδικών οι μαθητές της Γ’ Λυκείου και υποψήφιοι για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Φέτος ρόκειται για μία μεταβατική χρονιά, με διπλό σύστημα Πανελλαδικών. Η προηγούμενη ηγεσία έφερε αλλαγές στις πανελλαδικές εξετάσεις με αποτέλεσμα, ως είθισται, οι υποψήφιοι να εξετάζονται, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν είτε με το νέο σύστημα, όπως ψηφίστηκε την άνοιξη του 2019, είτε με το παλαιότερο, που ίσχυε τα προηγούμενα έτη και εφαρμόστηκε για τελευταία φορά πέρσι. Και τα δύο συστήματα έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα καθώς προβλέπονται μπλόκα αλλά και ευκαιρίες για τους υποψηφίους ανάλογα με την επιλογή τους.

Στις βασικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο συστημάτων είναι ο τρόπος υπολογισμού των μορίων, τα εξεταζόμενα μαθήματα, η εξεταστέα ύλη αλλά και το ποσοστό θέσεων, το οποίο αναμένεται να γίνει γνωστό τους επόμενους μήνες. Μέσα στον Μάρτιο θα οριστεί η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων-δηλώσεων συμμετοχής για τις φετινές Πανελλαδικές, στις οποίες οι υποψήφιοι θα επιλέξουν το σύστημα και τα εξεταζόμενα μαθήματα, ενώ εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και καταγραφεί ο αριθμός των υποψηφίων ανά σύστημα, θα γίνουν οι ανακοινώσεις σχετικά με τον αριθμό εισακτέων και το ποσοστό των υποψηφίων με το παλαιό σύστημα, που θα διεκδικήσουν μία θέση στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Τα πεδία, τα μαθήματα και ο υπολογισμός μορίων

– Ποιους αφορά:

Όλοι οι μαθητές της φετινής Γ’ Λυκείου θα εξεταστούν με το νέο σύστημα εξετάσεων, καθώς παρακολουθούν το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα, όπως έχει διαμορφωθεί με τον ισχύοντα νόμο για τις αλλαγές στις Πανελλαδικές. Το σύστημα αυτό αναμένεται να παραμείνει για τουλάχιστον δύο χρόνια, καθώς η νέα πολιτική ηγεσία έχει δεσμευθεί ότι δεν θα προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στις πανελλαδικές εξετάσεις εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, για να μην αιφνιδιάσει τους μαθητές. Πρόκειται για τους μαθητές της Γ’ τάξης γενικών Λυκείων, οι οποίοι υποχρεωτικά θα εξεταστούν με το εν λόγω σύστημα, ενώ οι παλαιότεροι απόφοιτοι Λυκείων έχουν την επιλογή, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, να επιλέξουν μεταξύ των δύο συστημάτων. Επιπλέον, οι μαθητές τριετούς και τετραετούς εσπερινού ΓΕΛ θα εξεταστούν υποχρεωτικά με το νέο σύστημα, ενώ οι παλαιότεροι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν και το παλιό σύστημα εφόσον έχουν φοιτήσει σε τετραετές εσπερινό ΓΕΛ.

– Τι προβλέπει:

Το νέο σύστημα Πανελλαδικών που θα εφαρμοστεί για πρώτη χρονιά φέτος περιλαμβάνει τέσσερα επιστημονικά πεδία: Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών, Σπουδών Υγείας και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

– Σε αντίθεση με το προηγούμενο σύστημα, το ισχύον «μπλοκάρει» τους υποψηφίους από το να διεκδικήσουν μία θέση και σε ένα άλλο επιστημονικό πεδίο. Τα προηγούμενα χρόνια, ένας υποψήφιος των Θετικών Σπουδών είχε τη δυνατότητα με ένα ακόμα μάθημα επιλογής να διεκδικήσει πολυτεχνικές σχολές (Θετικών Σπουδών) αλλά και Ιατρικές (Σπουδών Υγείας). Αυτό πλέον δεν είναι δυνατόν.

– Οι υποψήφιοι εξετάζονται υποχρεωτικά στα τέσσερα μαθήματα που διδάσκονται κατά τη φοίτησή τους στη Γ’ Τάξη του Λυκείου, ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού τους, για τα οποία προβλέπονται για πρώτη φορά αυξημένες ώρες διδασκαλίας.

– Όσον αφορά τα μαθήματα που εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις, η βασική διαφορά σε σχέση με πέρσι είναι η αντικατάσταση του μαθήματος των Λατινικών με το μάθημα της Κοινωνιολογίας για τους υποψηφίους της Ομάδας Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών. Για το σύνολο των ομάδων προσανατολισμού, η φετινή εξεταστέα ύλη είναι διαφορετική σε σχέση με πέρσι στο σύνολο όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων.

– Πώς γίνεται ο υπολογισμός μορίων:

Ο βαθμός για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προκύπτει από τον μέσο όρο των τεσσάρων εξεταζόμενων μαθημάτων. Εχουν καταργηθεί οι συντελεστές βαρύτητας, ενώ δεν συνυπολογίζεται ο βαθμός απολυτηρίου. Στα πανεπιστημιακά τμήματα που απαιτείται η εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικής δοκιμασίας, ο υποψήφιος θα πρέπει να επιτύχει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με το μισό της προβλεπόμενης μέγιστης δυνατής (σ.σ.: τουλάχιστον 10). Η βαθμολογία που θα προκύψει θα προστεθεί στον μέσο όρο βαθμολογίας των τεσσάρων μαθημάτων και θα διαμορφωθεί ο τελικός βαθμός.

Οι περσινοί απόφοιτοι έχουν δύο επιλογές εξέτασης

– Ποιους αφορά:

Οι παλιοί απόφοιτοι των πανελλαδικών εξετάσεων έχουν την επιλογή του 10% (σ.σ.: χωρίς νέα εξέταση) αλλά και την επιλογή να επιλέξουν μεταξύ του νέου ή του παλαιού συστήματος. Στα χαρακτηριστικά του παλαιού συστήματος περιλαμβάνονται: η δυνατότητα να διεκδικήσουν σχολές και δεύτερου επιστημονικού πεδίου, βαθμός συντελεστή σε μαθήματα βαρύτητας και η εξεταστέα ύλη που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια. Για τους υποψηφίους-αποφοίτους των Εσπερινών ΓΕΛ ισχύουν αντίστοιχες διαδικασίες. Δηλαδή παλαιοί απόφοιτοι Εσπερινών ΓΕΛ, έχουν διπλή εναλλακτική δυνατότητα για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2020: Συμμετοχή με τα εσπερινά Γενικά Λύκεια επιλέγοντας το παλιό ή το νέο σύστημα και διεκδικώντας ειδικό ποσοστό θέσεων είτε συμμετοχή με τα ημερήσια Γενικά Λύκεια επιλέγοντας το παλιό ή το νέο σύστημα διεκδικώντας το σύνολο των θέσεων των ημερήσιων Γενικών Λυκείων.

– Τι προβλέπει:

– Εξέταση σε τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και δυνατότητα επιλογής πέμπτου μαθήματος για «ξεκλειδώσουν» οι υποψήφιοι ένα ακόμα επιστημονικό πεδίο. Δίνεται η δυνατότητα επιλογής του 2ου επιστημονικού πεδίου (θετικών σπουδών) με το 3ο (Επιστημών Υγείας) ή το 4ο (Πληροφορικής και Οικονομίας). Επίσης, οι υποψήφιοι του 1ου επιστημονικού πεδίου (Ανθρωπιστικών Σπουδών) μπορούν να συνδυάσουν και το 3ο επιστημονικό πεδίο (Επιστήμες Υγείας) με μειωμένα μόρια που προκύπτουν από το συντελεστή βαρύτητας.

– Για το 1ο επιστημονικό πεδίο (Ανθρωπιστικών Σπουδών) τα μαθήματα με συντελεστή βαρύτητας είναι τα Αρχαία (1,3) και η Ιστορία (0,7) και σε περίπτωση διεκδίκησης σχολών του 3ου επιστημονικού πεδίου (Επιστήμες Υγείας) η Βιολογία (0,9) και η Νεοελληνική Γλώσσα (0,4). Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα Λατινικά αντί της Κοινωνιολογίας.

– Για το 2ο επιστημονικό πεδίο (Θετικών Σπουδών) τα μαθήματα με συντελεστή βαρύτητας είναι τα Μαθηματικά (1,3) και η Ιστορία Φυσική (0,7) και για το 3ο επιστημονικό πεδίο (Επιστήμες Υγείας) η Βιολογία (1,3) και η Χημεία (0,7).

– Για το 4ο επιστημονικό πεδίο (Οικονομίας και Πληροφορικής) τα μαθήματα με συντελεστή βαρύτητας είναι τα Μαθηματικά (1,3) και το ΑΟΘ (0,7) και σε περίπτωση διεκδίκησης σχολών του 3ου επιστημονικού πεδίου (Επιστήμες Υγείας) η Βιολογία (0,9) και η Νεοελληνική Γλώσσα (0,4).

– Πώς γίνεται ο υπολογισμός μορίων:

Τα μόρια για κάθε επιστημονικό πεδίο προκύπτουν από τα 4 μόνο μαθήματα του κάθε πεδίου με τον παρακάτω τύπο:

[ (Α+Β+Γ+Δ) x 2 + (Α x 1,3) + (Β x 0,7) ] x 100 = ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ για συγκεκριμένο πεδίο,

όπου Α, Β, Γ, Δ είναι οι γραπτοί βαθμοί των 4 πανελλαδικών μαθημάτων του συγκεκριμένου πεδίου και Α, Β είναι οι γραπτοί βαθμοί των 2 μαθημάτων με συντελεστές βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου.
Και:

[ (Α+Β+Γ+Δ) x 2 + (Α x 0,9) + (Β x 0,4) ] x 100 = ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ για συγκεκριμένο πεδίο,
όπου Α, Β, Γ, Δ είναι οι γραπτοί βαθμοί των 4 πανελλαδικών μαθημάτων του συγκεκριμένου πεδίου και Α, Β είναι οι γραπτοί βαθμοί των 2 μαθημάτων με μειωμένους συντελεστές βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου.

Το ειδικό ποσοστό θέσεων που αναμένεται να διεκδικήσουν οι υποψήφιοι του παλιού συστήματος θα ανακοινωθεί αφού οριστικοποιηθεί ο αριθμός των αποφοίτων που θα το επιλέξουν.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου