Από την εκδήλωση στον Αγκώνα:”Ο τοίχος είχε την δική του ιστορία’
Αφιερωμένη στον λαϊκό ζωγράφο Γεράσιμο Ραζο!!

Από το fb του Αντώνη Λουβερδη