Η ανακοίνωση αυτή αφορά ενήλικες και γονείς εκτός Δημοτικού Σχολείου Μεσοβουνίων (στους οποίους θα διανεμηθεί ειδικό έντυπο μέσω του σχολείου).
Από το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων Μαθητών Δημοτικού Μεσοβουνίων