Στο πλαίσιο των διαρκώς αυξανόμενων συναλλαγών μέσω καρτών, τα τελευταία χρόνια η ηλεκτρονική καταβολή των ενοικίων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδιοκτητών – μισθωτών κερδίζει διαρκώς έδαφος.

Έχει ξεκινήσει πλέον συζήτηση σχετικά με την υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων, προκειμένου να παταχθεί η φοροδιαφυγή.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας προβλέπονται διαφορετικές δυνατότητες για την πληρωμή των ενοικίων, ανάλογα με τον τύπο του μισθώματος και την ιδιότητα του μισθωτή – εκμισθωτή.

Το πλαίσιο για τα «παραδοσιακά» ενοίκια και οι… συνέπειες

Στο πρόσφατο παρελθόν εξετάστηκε η πρόταση να γίνει η υποχρεωτική η ηλεκτρονική πληρωμή και των «παραδοσιακών» ενοικίων (μισθώματα κατοικιών). Εν τέλει, κρίθηκε το μέτρο δεν θα συνέδραμε στην πάταξη της φοροδιαφυγής και πως θα δημιουργούσε προβλήματα σε μικροϊδιοκτήτες και ενοικιαστές.

Δεν υπάρχει, λοιπόν, κάποιος περιορισμός για τα ενοίκια κατοικιών, τα οποία μπορούν να εξοφλούνται με ηλεκτρονικά μέσα ή και με μετρητά.

Η συνέπεια για όσους επιμείνουν στην εξόφληση του ενοικίου επαγγελματικής κατοικίας με μετρητά είναι ότι δεν θα εκπίπτουν τα σχετικά ποσά από τα έσοδα της επιχείρησης. Οι εκμισθωτές, ωστόσο, δεν έχουν συνέπειες.

Πηγή: iefimerida.gr