Στη Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) στη Θεσσαλονίκη, το κεντρικό μήνυμα ήταν ότι ο κλάδος απαιτεί Υπουργείο Τουρισμού εν τοις πράγμασι και όχι κατ επίφασιν, καθώς
Και η λήψη άμεσων αποφάσεων από την Κυβέρνηση αυτονόητων και ενδεδειγμένων μέτρων (Thomas Cook, φορολογικό, ασφαλιστικό, κλπ). Εκ δεξιών μου ο Υπουργός Τουρισμού κ Χάρης Θεοχάρης ( του οποίου επαίνεσα την ειλικρίνεια) και ο Πρόεδρος της ΠΟΞ κ Γρηγόρης Τάσιος!

Σπύρος Γαλιατσάτος