Αγαπητό kefalonia magazine

Διαβάζω ότι τα μπάζα πάνε για εναπόθεση στα Δαυγάτα.

Πέρα από την αντίδραση των κατοίκων υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα.

Απαιτείται να υπάρχει άδεια μεταφοράς μπαζων από τα αυτοκίνητα των εργολάβων. Επίσης στην είσοδο του χωραφιου χρειάζεται γέφυρα πλάστιγγα και να ζυγιζονται τα μπάζα, διαφορετικά η διαδικασία δεν μπορεί να προχωρήσει.

Προφανώς όλα τα παραπάνω ισχύουν στην περίπτωσή μας

Ο τοπικός αναλυτής