ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τον υποδέχθηκε με εναγκαλισμό και φιλί