‘Οπως ενημερώσαμε από χθες, συζητείται σήμερα στο δημοτικό συμβούλιο Αργοστολίου το πρόγραμμα που περιγράφεται με τον τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ ΜΕ «ΕΞΥΠΝΑ»ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ».

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα συνεργασίας του Δήμου και του Λιμενικού Ταμείου, προυπολογισμού 694.400,00 Ευρώ με στόχο να ανακουφίσει το βαρύ κυκλοφοριακό στην πόλη του Αργοστολίου βρίσκοντας θέσεις πάρκινγκ ανά πάσα στιγμή με ένα κλικ στο κινητό τηλέφωνο μέσω εφαρμογης.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: είναι η εγκατάσταση ενός σύγχρονου συστήματος ελέγχου και διαχείρισης της παρόδιας στάθμευσης καθώς και συστημάτων για την διευκόλυνση της κινητικότητας των ατόμων με προβλήματα όρασης και τυφλούς στα πλαίσια της πλήρους εφαρμογής των νέων τεχνολογιών.
Ο βασικός σκοπός του Δήμου Αργοστολίου είναι η συγκέντρωση των πληροφοριών από όλες τις θέσεις στάθμευσης με ψηφιακό τρόπο με σκοπό την ενημέρωση των οδηγών για την διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης και την έγκαιρη αναγνώριση παραβάσεων στους χώρους στάθμευσης και διέλευσης πεζών.
Το αντικείμενο της προμήθειας το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στα τεύχη της Τεχνικής Περιγραφής & Τεχνικών Προδιαγραφών και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, περιλαμβάνει τα κάτωθι:
– Προμήθεια των λογισμικών εποπτικού ελέγχου του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου και των αδειών καθώς επίσης και την επικοινωνία σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή.
– Προμήθεια του εξοπλισμού του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κεντρικός Η/Υ (Server), οθόνη, μονάδα αδιάλειπτης παροχής (UPS), εξοπλισμός δικτύου) σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή.
– Προμήθεια και εγκατάσταση 464 Αισθητήρων εντοπισμού Οχημάτων οι οποίοι θα εγκατασταθούν στους σταθμούς υπαίθριας στάθμευσης οι οποίοι προσδιορίζονται πλήρως στις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή.
– Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) καμερών παρακολούθησης οι οποίες θα εγκατασταθούν στους σταθμούς υπαίθριας στάθμευσης και προσδιορίζονται πλήρως στις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή.
– Προμήθεια και εγκατάσταση έξι (6) Πινακίδων Μεταβαλλόμενων Μηνυμάτων οι οποίες θα εγκατασταθούν στους σταθμούς υπαίθριας στάθμευσης και στις εισόδους στην παράκτια περιοχή και προσδιορίζονται  πλήρως στις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή.
– Προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) συσκευών παραγωγής ακουστικού σήματος για άτομα με μειωμένη ικανότητα όρασης και τυφλούς οι οποίες θα εγκατασταθούν σε διασταύρωση της Λεωφ. Γεωργ.Βεργωτή.
– Δοκιμαστική λειτουργία των συστημάτων για ένα (1) μήνα.
– Εκπαίδευση – Τεκμηρίωση.
-Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
Η πρόταση στοχεύει στην αποσυμφόρηση κυκλοφοριακού φόρτου με «έξυπνο» και συνδυασμένο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, καθώς και διευκόλυνση της κινητικότητας των πεζών πολιτών.
Η επίτευξη του παραπάνω στόχου θα πραγματοποιηθεί με την εγκατάσταση ενός μοντέρνου συστήματος ελέγχου και διαχείρισης της παρόδιας στάθμευσης. Το «έξυπνο» Σύστημα Διαχείρισης Παρόδιας Στάθμευσης έχει βασικό χαρακτηριστικό την οργάνωση των υπηρεσιών σε ψηφιακό μέσο. Η αναζήτηση
στάθμευσης, η αναγνώριση παραβάσεων στους χώρους στάθμευσης και στις ράμπες των πεζοδρομίων και
η συγκέντρωση των δεδομένων πραγματοποιούνται σε ψηφιακά μέσα Γενικότερα, το Σύστημα αποτελεί λύση στα προβλήματα διαχείρισης του υπάρχοντος δικτύου στάθμευσης,
τα οποία εντείνονται από την συνεχόμενη αύξηση κυκλοφορίας των οχημάτων, την αντικανονική συμπεριφορά των οδηγών, τον κορεσμό των υπαρχουσών θέσεων και την ετερογενή χρήση του δικτύουμέσα στο έτος.
Με την ολοκλήρωση του έργου, τα οφέλη για τον Δήμο Αργοστολίου αναμένεται να είναι:
1. Η ρύθμιση του δικτύου στάθμευσης με βάση τις ανάγκες του Δήμου και των πολιτών. Η διαδικασία της ρύθμισης θα μπορέσει να έχει σταθερή βάση στην γνώση στ ατιστικών δεδομένων τα οποία
θα παράγει το σύστημα.
2. Η αμεσότερη και αποδοτικότερη κάλυψη των παραβάσεων από τα αρμόδια όργανα ελέγχου.
3. Με βάση το παραπάνω, ο περιορισμός κατανάλωσης καυσίμων του Δήμου Αργοστολίου, διότι τα οχήματα ελέγχου θα κινούνται όταν το σύστημα τους ενημερώνει για παραβάσεις.
ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ:
1. Βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών. Συγκεκριμένα, η αύξηση της κινητικότητας των ειδικών ομάδων του πληθυσμού, ιδιαιτέρως τα ΑμΕΑ, οι εγκύοι γυναίκες και οι οικογένειες οι οποίοι θα είναι σε
θέση να βρίσκουν με ασφάλεια ειδικές θέσεις σταθμεύσεως στην έκταση του δικτύου.
2. Η έγκαιρη πληροφόρηση στους οδηγούς για την διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης. Οι οδηγοί θα μπορούν να ελέγξουν την διαθεσιμότητα των χώρων στάθμευσης πριν την εκκίνηση τους.
3. Αυτή η δυνατότητα θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της επιβάρυνσης του οδικού δικτύου αλλά και των χρηστών αφού θα έχουν την επιλογή να αποφύγουν την αχρείαστη κίνηση προς τα κορεσμένα τμήματα του δικτύου στάθμευσης.
4. Μείωση του κόστους χρήσης των αυτοκινήτων και της αστικής ρύπανσης λόγω του περιορισμού της κίνησης των οδηγών προς εύρεση θέσης στάθμευσης.
5. Η μείωση της χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου, κυρίως λόγω της ταχύτητας ανίχνευσης της παράνομης στάθμευσης και της επιβολής του ανάλογου προστίμου.
ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:
Ύπαρξη ελεύθερων θέσεων στάθμευσης στις περιοχές που θα υλοποιηθεί το έργο διευκολύνοντας τη λειτουργία της εμπορικής περιοχής του Δήμου Αργοστολίου (χρήση της ίδιας θέσης από περισσότερα ΙΧ) και δυνατότητα για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στα εμπορικά καταστήματα. Επίσης, ο έλεγχος των
θέσεων φορτοεκφόρτωσης διευκολύνει την ομαλή διαδικασία και συμβάλει στην μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Ο παρατηρητής του δημοτικού συμβουλίου