Για την ενεργειακή αυτοτέλειά του φροντίζει το ΚΤΕΛ στο Αργοστόλι ώστε να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Αυτές τις μέρες πραγματοποιούνται εργασίες εγκατάστασης γεννήτριας 30 KWA , χρηματοδοτούμενες από το ΚΤΕΛ, με την παρουσία του Προέδρου του ΚΤΕΛ Σπύρου Σαμούρη