Δημοσιεύθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ η κατανομή του προσωπικού του Δήμου Ληξουρίου:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ