ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ   →   100,00% (καταμετρημένα 32 από συνολικά 32 εκλογικά κέντρα)
ΑΠΟΧΗ   →   62,56% (ψήφισαν 3.642 από συνολικά 9.727 εγγεγραμμένους)
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ   →   97,61% (3.555)
ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ   →   2,39% (87)