Ανάρτηση στο fb Βήμα Μπροστά Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση