Τον Κοθρια επισκέφθηκε ο υποψήφιος Δήμαρχος για τον νέο Δήμο επαρχία Σαμης Μιχάλης Γάκης και συζήτησε με τον πάρεδρο και τους κατοίκους Τα προβλήματα της περιοχής..Νερό. φωτισμός τα προβλήματα της υγείας και η στελέχωση του ιατρικού Κέντρου της περιοχής της απομάκρυνση τής κεραίας του ΟΤΕ και η εγκατάσταση σε άλλον χώρο..τον υποψήφιο δήμαρχο συνόδευαν οι υποψήφιοι της τοπικής Ενότητας ερισου, της Σαμης και της πυλαρου.