ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΜΑΣ

Σπουδαίο έργο για την ανάπτυξη της Κατωγής είναι η δημιουργία ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΟΙΝΟΥ στο χώρο που φιλοξενείται η γιορτή κρασιού.
Αξιοποιούμε την υπάρχουσα πλήρη μελέτη, επιδιώκοντας την ένταξη και χρηματοδότηση της από το τρέχον πρόγραμμα LΕΑDER.
Παρέμβαση που αλλάζει τις προοπτικές στην περιοχή.
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΘΕΛΟΥΜΕ
ΓΙΑΤΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.