Αλλάζουμε, Δημιουργούμε, Ανασυνθέτουμε, Επαναφέρουμε