ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Πως ψηφίζουμε σε αυτές τις εκλογές:
Οι δημότες του νέου Δήμου Σάμης μπορούν να βάλουν μέχρι τρεις (3) σταυρούς στους υποψήφιους της Δημοτικής τους Ενότητας, και έναν ακόμα σταυρό σε κάποιο υποψήφιο από άλλη Δημοτική Ενότητα. 
Δηλαδή οι δημότες που ψηφίζουν στη Δημοτική Ενότητα Σάμης βάζουν τρεις σταυρούς για τους υποψήφιους της Δημοτικής τους Ενότητας και έναν σε έναν υποψήφιο από άλλη Δημοτική Ενότητα ή της Ερίσσου ή της Πυλάρου.
Έτσι όλοι οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν σταυρό προτίμησης από όλες τις Δημοτικές Ενότητας του Νέου Δήμου Σάμης.
Για τα Τοπικά Συμβούλια υπάρχει διαφορετικό ψηφοδέλτιο και διαφορετική κάλπη.
Δηλαδή μπορεί να ψηφιστεί διαφορετικός συνδυασμός για το Τοπικό Συμβούλιο και διαφορετικός συνδυασμός για το Δημοτικό Συμβούλιο.
Σας ευχαριστώ !

Από το fb του Γιώργου Αποστολάτου