Δημοσιογραφία για βραβείο Pulitzer!
Παρακαλούμε τους πολίτες, όταν πηγαίνουν τα σκουπίδια τους στους κάδους, να φωνάζουν τον κ. Μιχαλάτο να τα φωτογραφίζει!

Από το fb του Ισχυρή Κεφαλονιά – Αλέξανδρος Παρίσης