Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε  συνεδρίαση του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Ευφημίας στις 25 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00  στην αίθουσα του Δημοτικού καταστήματος Αγίας Ευφημίας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

  1. Κλάδεμα δέντρων σε όλους τους δημόσιους χώρους της τοπικής κοινότητας , ιδιαιτέρως δε στη παραλιακή ζώνη Αγίας Ευφημίας.
  2. Καθαριότητα και ευπρεπισμός της κοινότητας ενόψει Καθαρής Δευτέρας
  3. Συντήρηση, αντικατάσταση ή και προσθήκη κάδων απορριμμάτων στην παραλία Αγίας Ευφημίας.
  4. Καθαρισμός και ευπρεπισμός χώρων στάθμευσης οικισμού.
  5. Ανανέωση διαγραμμίσεων δρόμου οικισμού ( κίτρινων γραμμών, διαβάσεις πεζών κλπ)
  6. Προετοιμασία για την λειτουργία του Τουριστικού Αγκυροβολίου (καθαρισμός φρεατίων, βάψιμο υποδομών, συντήρηση εγκατάστασης πυράσφαλειας και των λοιπών συστημάτων παροχής υπηρεσιών: δέστρες, νερό, ρευματοδότες). Επίσης ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του αγκυροβολίου της ερχόμενης σεζόν.
  7. Εργασίες συντήρησης των πεζοπορικών διαδρομών (αποξήλωση βλάστησης , σήμανση).

O Πρόεδρος

Παναγής Ζαφειράτος