Αγαπητό kefalonia magazine

Επιτέλους εδέησε και ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης μετά από τις έντονες πιέσεις των Ρισσιάνων, έδωσε για 5 χρόνια την άδεια λειτουργίας στο γήπεδο-στολίδι της Ερίσσου. Κάλλιο αργά παρά ποτέ λοιπόν. Διαβάστε από το ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

Χορηγούμε άδεια λειτουργίας στην υπαίθρια αθλητική εγκατάσταση του Δήμου Κεφαλλονιάς, με την
επωνυμία «Δημοτικό Γήπεδο Βασιλικάδων» που βρίσκεται στον οικισμό Βασιλικάδων της ΔΕ Ερίσου του Δήμου
Κεφαλλονιάς.
H ισχύς της αδείας είναι για πέντε (5) έτη, εφόσον πριν τη λήξη κάθε έτους κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα διαχείρισης του (ΚΕΔΗΚΕ), στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η εν λόγω εγκατάσταση, ότι δενέχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία η ομάδα που αγωνίζεται στη συγκεκριμένη έδρα και επιπλέον ότι δεν έχει
γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση.
Στην ανωτέρω αθλητική εγκατάσταση, χωρητικότητας ενενήντα καθήμενων (90) θεατών, δύναται να πραγματοποιούνται προπονητικές δραστηριότητες και να διεξάγονται τοπικοί ή ερασιτεχνικοί αγώνες του αθλήματος ποδοσφαίρου.
Ο φορέας διαχείρισης της εγκατάστασης (ΚΕΔΗΚΕ) θα πρέπει να φροντίζει για την τήρηση του εξοπλισμού Α` βοηθειών κατά το άρθρο 12 της Υπουργικής Απόφασης (σχετικό 4), τις υποχρεώσεις της πυρασφάλειας όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για την τήρηση της καθαριότητας και
υγιεινής της εγκατάστασης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

ο τοπικός αναλυτής