Γεράσιμος ΓΑΛΙΑΤΣΆΤΟΣ
17,5 χρονών,
89κ. κατηγορία
153κ. Απόσπαση (αρασέ)
178κ. Επόμιση-Εκτίναξη (επολέ-ζετέ). 
Σύνολο 331κ.
Γράφει Ιστορία…
Αξία Ανεκτίμητη…

Από το fb του Νικόλα Γαλιατσατου