Στους 7 καλύτερους στην Δυτική Ελλάδα …. Καθόλου άσχημα … και σε Ανώτερα !!!