ΜΠΡΑΒΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ! Ευχαριστούμε τους κατοίκους, την αγγλική κοινότητα της περιοχής, τον Σύλλογο Απανταχού Ρατζακλιωτών
και όλους όσους συμμετείχαν στο σημερινό καθαρισμό της παραλίας(Καμίνια-Μούντα), ιδιαιτέρως την εταιρεία «Κατσιλίδης Δημήτρης-Σπαθής Χρήστος, καθαρισμοί συντήρησης κήπων,πισινών και οικιων» και την ΕΟΔ- Εκτάκτων Αναγκών Ελείου Πρόννων, που διέθεσαν τα οχήματα τους για την απομάκρυνση του τεράστιου όγκου αντικειμένων και σκουπιδιών από την παραλία.

Οι φορείς: -Α.Ο Πρόννοι -Ε.Ο.Δ-Εκτάκτων Αναγκών Ελείου-Πρόννων