Ακούει το “Μέγαρο”; Και ο Σωτήρης Κουρής λέει να σπάσει στα τρία ο Δήμος Κεφαλονιάς

Εισήγηση μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα : ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ , ΔΙΑΣΠΑΣΗ. Ή ΟΧΙ , ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ,ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ .
Η επι δύο θητείες διαχείρηση του Δήμου Κεφαλονιάς με τον Πνεύμα και τον νόμο του « Καλλικράτη» , ν 3852/2010 , «ένα νησί ένας Δήμος» , δεν έχει πείσει ακόμη τους πολίτες για την ορθότητα του εγχειρήματος της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ ,το 2010, να λύσει ουσιαστικά το χωροταξικο των δήμων . Μαζί και με αλλά μεγάλα νησιά της χώρας μας οι διαχειριζόμενοι την εξουσία στην Τοπική ή Περιφερειακη Αυτοδιοίκηση έχουμε αντιμετωπίσει μετωπικά και ουσιαστικά τα προβλήματα που ενέσκυψαν με την συνένωση των Καποδιστριακών δήμων , ιδιαίτερα του νησιού μας , σε ένα Δήμο .
Ήδη τα αποτελέσματα της συνένωσης αυτής είναι ορατά και ιδιαίτερα στην επίλυση των θεμάτων της καθημερινότητας , της διοικητικής αποτεσματικότητσας , των περιβαλλοντικών θεμάτων , και πολλών άλλων ουσιαστικών θεμάτων που ο πολίτης σε μία ευνομούμενη πολιτεία έχει το δικαίωμα να απολαμβάνει .
Αλλά ας δούμε τα στοιχεία του Δήμου Κεφαλονιάς ( Π Ε ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ) που ταυτίζεται με το νησί της Κεφαλονιάς .
Έκταση 788,32 τετραγωνικά χιλιόμετρα . Πληθυσμός 35801 κατοίκους ( απογραφή 2011 ),
Δημιουργήθηκε από την συννενωση των προϋπαρχόντων δήμων και κοινοτήτων του νησιού , των δήμων Αργοστολίου, Παλικής , Σαμης , Λειβαθούς, Ερίσσου , Ελειου Πρόννων και Πυλαραίων και της κοινότητος Ομαλών .
Έδρα του δήμου είναι το Αργοστόλι . Ανήκει στην Αποκεντρωμενη Διοίκηση Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου , στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων , και στον νομό Κεφαλληνίας και αποτελούν με το νησί της Ιθάκης ( Δήμος Ιθάκης ) την Περιφερειακη Ενότητα Κεφαλληνίας . Δήμαρχος από το 2011 έως σήμερα είναι ο Αλέξανδρος Παρίσης.
Δύο είναι ουσιαστικά σήμερα οι περιοχές που διεκδικούν την ανεξαρτητοποίηση τους και τον χωρισμό του Ενιαίου Δήμου .
Η χερσόνησος της Παλικής ( τ. Δήμος Παλικής ) με συνολική έκταση 119,3 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό 7.098 κατοίκους (2011),και η Βόρειος Κεφαλονιά ( τ. Δήμοι Σάμης, Πυλάρου , Ερίσσου ) με συνολική έκταση 288,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό 5.204 κατοίκους (2011).
Η νεα Διοικητική μεταρρύθμιση της Κυβέρνησης το σχέδιο « Κλεισθενης» έδωσε την δυνατότητα στους πολίτες να αναπολούν , να σχεδιάζουν , να ονειρεύονται και να διεκδικούν καλύτερες συνθήκες για τις τοπικές τους κοινωνίες , για την αυτοδιοίκηση , για την δημοκρατία για την καθημερινότητα .
Ήδη υπάρχουν αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων κατοίκων και των δυο περιοχών , Παλικής και Σάμης-Ερίσσου – Πυλάρου , που συνηγορούν στο χωρισμό του Δήμου Κεφαλονιάς σε τρείς Δήμους .
Είναι δυνατόν όμως να γίνει αυτό ;
Η απάντηση είναι ναι , είναι δυνατόν να γίνει αν λάβουμε τα επιστημονικά δεδομένα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προσθέσουμε τα κριτήρια της νησιωτικότητας και το ορεινό ανάγλυφο της Κεφαλονιάς σε συνδυασμό με την επίλυση των καθημερινων. προβλημάτων , με την καταστατική θέση των αιρετών και την δημοκρατία .
Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων δεν αποτελούν κείμενα με προσωπικές ή βερμπαλιστικές αναφορές αλλά φωνές αγωνίας για την σημερινή πορεία του ενιαίου δήμου , την απομάκρυνση από την καθημερινότητα , την συμμετοχή , την δημοκρατία και τέλος την ποιότητα ζωής , μια ποιότητα που όλοι έχουμε την απαίτηση να απολαμβάνουμε που όλοι έχουμε το δικαιωμα στην πορεία και το επίπεδο της χώρας μας , να έχουμε .
Η απάντηση είναι ναι εάν ανατρέξουμε στην εξειδίκευση των βασικών κριτηρίων κατανομής αρμοδιοτήτων στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ , και αυτά είναι α. Νομικά και β. Λειτουργικά .
Α. ΝΟΜΙΚΑ : αυτά καθορίζονται από το Σύνταγμα και το αυτοδιοικητικό κεκτημένο όπως αυτό διαμορφώνεται , την Ελληνική νομολογία , αλλά και από διάσπαρτες κανονιστικές διατάξεις . Κεντρική θέση έχει εδώ η ερμηνεία της έννοιας «τοπική υπόθεση» . Οι δημοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις , σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας , με στόχο την προστασία , την ανάπτυξη και την σχετική βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας .
Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ : Αυτά καθορίζονται από την αρχή της επικουρικότητας , διότι από αυτήν απορρέουν συγκεκριμένα λειτουργικής φύσεως κριτήρια , που αφορούν προέχοντος το σκέλος της αποτελεσματικότητας .
Αυτά είναι: η αρχή της ολοκλήρωσης των διοικητικών ενεργειών .
Η αρχή της συγκέντρωσης του διοικητικού έργου ,
η αρχή της οικονομίας των επιπέδων διοίκησης ,
η αρχή της καταλληλότητας και της επάρκειας των πόρων .
Η αρχές της αποκλειστικότητας και της πληρότητας .
Βέβαια δεν είναι δυνατόν να αναλύσουμε αύτα τα κριτήρια αλλά αντιλαμβάνεται κανείς ότι δίνουν τις προϋποθέσεις στίς κοινωνίες που αναζητούν άμεση συμμετοχή στα κοινά και δημοκρατία να μπορούν να συγκροτηθούν σε δήμους και λειτουργώντας να επιβιώσουν .Επι πλέον οι δημιουργούμενο νέοι δήμοι έχουν την δυνατότητα ανάπτυξης τοπικών πρωτοβουλιών , εξασφαλίζουν τις ελάχιστες εσωτερικές δομές για την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα και σαφώς ο χώρος ευθύνης τους αντιστοιχεί σε οικονομικές δραστηριότητες και μεγέθη που τους δίνουν την δυνατότητα άντλησης πόρων από την τοπική οικονομία .
Αυτο άλλωστε είναι το ζητούμενο η επιβίωση του διαχωρισμού από τον Ενιαίο Δήμο Κεφαλονιάς σε τρείς δήμους δυνατούς που θα διέπονται από όλες τις συνθήκες και τα κριτήρια εκείνα που θα δίνουν το στίγμα της επιβίωση , της οικονομικής αυτοτέλειας και τέλος της αναπτυξιακής πορείας .
Σήμερα βέβαια η οικονομική αυτοτέλεια δεν εξαρτάται από το αποτέλεσμα της ανεξάρτητης πορεία των δήμων αλλά από το ποσό της κρατικής επιχορήγησης . Όμως η σημερινή οικονομική ανάλυση κάθε περιοχής δίνει σοβαρά την βεβαιότητα ότι η ανάπτυξη των νέων τριών δήμων μπορεί να σταθεί στην οικονομική αυτοτέλεια τους , με την προϋπόθεση βεβαίως το κράτος να φροντίσει την περιουσιακή , νομοθετική και διοικητική θωράκιση τους . Τόσο η ιστορία τους, ο πρωτογενής τους τομέας , η ανάπτυξη των νέων μορφών ενέργειας , το υπέδαφός τους ,ο πολιτισμός τους , όσο και η ραγδαία τουριστική αξιοποίησή τους δίνουν την βεβαιότητα της επιβίωσης και της αναπτυξής τους . Έτσι οι κάτοικοι των νέων αυτών δήμων θα απολαμβάνουν την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών , την ποιότητα της συμμετοχής και την δημοκρατία .
Ναι , λοιπόν στην διάσπαση του δήμου Κεφαλονιάς σε Τρείς δήμους , όσες και οι πρώην επαρχίες της , και καλώ τους περιφερειακούς συμβούλους στην αποδοχή των ψηφισμάτων των Γενικών Συνελεύσεων των κατοίκων των περιοχών και την αποστολή τους στον υπουργό Εσωτερικών .
Σωτήρης Κουρής
τ. Αντιπεριφερειάρχης