Ανάρτηση-“φωτιά” για το πόρισμα από τον μηχανικό του Δήμου Γεράσιμο Φιλιππάτο: “Αυτό συμβαίνει πάντα στη Δημόσια Διοίκηση όταν Υπηρεσιακά Στελέχη ενδίδουν σε παντός είδους πιέσεις”

Δυστυχώς στο πόρισμα παραπέμπονται συνάδελφοι. Αυτό συμβαίνει πάντα στη Δημόσια Διοίκηση όταν Υπηρεσιακά Στελέχη ενδίδουν σε παντός είδους πιέσεις. ΚΑΙ ΈΝΑ ΜΉΝΥΜΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ: Στη ζωή μας πάντα πρέπει να λειτουργούμε με ελεύθερο πνεύμα και κριτική σκέψη. Η δημόσια διοίκηση διέπεται από κανόνες και αρχές. Ελπίζω να μην αναγκαστώ να επανέλθω, εφαρμόζοντας το ρητό : “Η ΡΏΜΗ ΜΙΛΗΣΕ”. Και ένα γνωμικό για το τέλος : “Male parta male dilabuntur”

Από το fb του τοπογράφου μηχανικού Gerasimos Filippatos