Ανικανότητα ή Βλακεία;

Προ μηνός  η Αποκεντρωμένη Διοίκηση η οποία ελέγχει τις πράξεις και αποφάσεις του Δήμου, με το υπ αριθμ πρωτ. 153696/122643 απο 10 Σεπτεμβρίου 2018 έγγραφό της, ακύρωσε ως μη νόμιμη την διαδικασία για την ενοικίαση των καταστημάτων του Δήμου επί της κεντρικής πλατείας στο Ληξούρι.

Το ΠΔ 270/1981  σύμφωνα με το οποίο γίνονται οι ενοικιάσεις των ακινήτων του Δήμου ορίζει στο αρθρο 6 παραγ 2, οτι μια δημοπρασία  οταν ακυρωθεί λόγω σφάλματος (πόσο μάλλον όταν ακυρωθεί ως μη νόμιμη) επαναλαμβάνεται μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Όμως η οικονομική και νομική υπηρεσία του Δήμου αποφάσισαν και προχωρούν αυθαίρετα   και χωρίς την έγκριση του Δημοτικού συμβουλίου στην επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση των δημοτικών καταστημάτων στο Ληξουρι που μόλις προ μηνός ακυρώθηκε ως μμή νόμιμη.!!!!

Εύλογα λοιπόν προκύπτει το ερώτημα;;;

Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο δεν συμμορφώνονται με τον νόμο;;;

Εαν δεν έχουν μελετήσει το ΠΔ 270/281 τους καλούμε να το πράξουν και να συμμορφωθούν, εφ όσον νομίζουν οτι πρέπει, με τα αναφερόμενα σε αυτό.

Εάν  επιχειρούν να αποφύγουν την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον τρόπο που επέλεξαν να διεξαγάγουν τις δημοπρασίες για την ενοικίαση των παραλίων και των καταστημάτων του Δήμου και την  οικονομική ζημία που προξενησαν στο Δήμο δεν θα το επιτύχουν.

Παράλληλα επισημαίνουμε τις βαρύτατες ευθύνες της αποκεντρωμένης διοίκησης η οποία με την επανειλημμένη αν οχι συστηματική  αποφυγή του έλεγχου (και όχι μόνο),  αποφάσεων του Δήμου οι οποίες εμπίπτουν στον υποχρεωτικό έλεγχο  συμμετέχει εμμέσως πλήν σαφώς, στα όποια σφάλματα και ζημίες που προκαλούνται στο κοινωνικό σύνολο.

Αργοστόλι 10 Σεπτεμβρίου 2018

Απο το Γραφείο Τύπου της Ενωμένης Τετράπολης