Δράση στη παραλία καλάμια. Το εύρημα που βρήκαμε σε μεγάλη ποσότητα ήταν μπουκάλια με κατουρα . Καταφέραμε από όλο τον χαμό να μαζέψουμε 4 ατομα 20 σακούλες
Από το fb της μαγια κουμαριωτη