ΑΠΟ ΤΟ 1915 ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΑΛΛΙΑΝΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΙΚΡΗ  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Το 1915  ξεκίνησε η ζωή της ΒΑΛΛΙΑΝΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ  (Β.Ε.Σ) από κληροδότημα του Παναγή Α. Βαλλιάνου με την  κατασκευή των κτηριακών υποδομών σε  μια έκταση 12 στρεμμάτων, των εξαιρετικής αρχιτεκτονικής  κτηρίων που διεσώθησαν από τους καταστροφικούς του 1953(και μεταγενέστερους)  και σήμερα στεγάζουν το τμήμα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ καθώς και το κτήριο του Μηχανουργείου στο οποίο λειτουργούν τα εργαστήρια του Μηχανολογικού Τομέα του ΕΠΑΛ Ληξουρίου.

Ως εκπαιδευτικό ίδρυμα με μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) η Β.Ε.Σ  ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1927.

Την Πρώτη περίοδο (1927—1934) λειτούργησε  αρχικά η Στοιχειώδης Τεχνική Σχολή με δύο τμήματα Ειδικοτήτων:

 • Υφαντουργίας
 • Βιβλιοδετικής

και η Μέση Τεχνική Σχολή με δύο τμήματα Ειδικοτήτων:

 • Ηλεκτρομηχανουργίας
 • Εργοδηγών—Σχεδιαστών Δομικών Έργων

 

Τη Δεύτερη Περίοδο (1934—1944) προστέθηκε 1 ακόμη έτος σπουδών και στα δύο τμήματα ειδικοτήτων της Μέσης Τεχνικής Σχολής.

Το διάστημα 1944—1948 δεν τέθηκε σε λειτουργία.

Την Τρίτη Περίοδο (έως το 1951) λειτούργησε η Στοιχειώδης Τεχνική Σχολή με δύο     τμήματα Ειδικοτήτων:

 • Ξυλουργών και
 • Υφαντουργών

και η Σχολή Υπομηχανικών του ΕΜΠ με δύο τμήματα Ειδικοτήτων:

 • Πολιτικών Υπομηχανικών και
 • Ηλεκτρολόγων—Μηχανουργών Υπομηχανικών

 

Την Τέταρτη Περίοδο (1951—1976) λειτούργησε η  Κατωτέρα Τεχνική Σχολή με τέσσερα τμήματα Ειδικοτήτων:

 • Υφαντουργών
 • Ξυλουργών
 • Μηχανοτεχνιτών
 • Ηλεκτροτεχνιτών
 • Τεχνιτών Οικοδόμων

και η Μέση Τεχνική Σχολή με τρία τμήματα Ειδικοτήτων:

 • Εργοδηγοί Δομικών Έργων
 • Εργοδηγοί Μηχανολόγων
 • Εργοδηγοί Ηλεκτρολόγων

 

Σε αυτήν  την  χρονική περίοδο ιδρύεται (ΦΕΚ86/Α’/14-5-1957)και αρχίζει να λειτουργεί η  Σχολή  Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού με  δυναμική παρουσία στον κλάδο της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας μιας και οι απόφοιτοι στην επαγγελματική τους εξέλιξη α αποκτούν το πτυχίο του Α’ Μηχανικού, ενώ και μέχρι το 1961 λειτουργεί και η Σχολή Υπομηχανικών του ΕΜΠ με τις προαναφερθείσες ειδικότητες.

 

Το 1977, επί Κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραμανλή και με υπουργό Παιδείας τον Γεώργιο Ράλλη, γίνεται η πρώτη προσπάθεια μεταρρύθμισης στο χώρο της  Δημόσιας ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ με την δημιουργία των Τεχνικών Λυκείων(ΤΕΛ) σε  επίπεδο Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και των ΚΑΤΕΕ (μετέπειτα ΤΕΙ ) σε επίπεδο Τριτοβάθμιας (ΦΕΚ 102/13-4-1977).

Παράλληλα καταργούνται οι Τεχνικές Σχολές που λειτουργούσαν ως Ν.Π.Ι.Δ, μεταξύ αυτών και η ΒΑΛΛΙΑΝΕΙΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Β.Ε.Σ) που λειτουργεί πλέον ως:

 

 • Τεχνικό Λύκειο (Τ.Ε.Λ.) την περίοδο 1978—2000
 • Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (Τ.Ε.Ε) την περίοδο 2000—2006
 • Επαγγελματικό Λύκειο ( ΕΠΑΛ)  από το 2006 έως σήμερα και με τις ίδιες Ειδικότητες που λειτουργούσαν στη Μέση Τεχνική Σχολή της ΒΕΣ.

   Δυστυχώς  όμως, στα πλαίσια αυτής της σοβαρής εκπ/κης μεταρρύθμισης του 1977, δεν αναδείχθηκε η ΑΝΑΓΚΗ στο Ληξούρι να οργανωθούν και να λειτουργήσουν και οι δύο Δομές Εκπαίδευσης ( ΤΕΛ και ΚΑΤΕΕ), δυνατότητα που οι υποδομές (κτηριακές και εργαστηριακές) της ΒΕΣ  μπορούσαν να στηρίξουν και να αναπτύξουν. Άρα, παρέμεινε ως διαρκές αίτημα της τοπικής κοινωνίας η δημιουργία τμήματος Τριτοβάθμιας Εκπ/σης ,ως ελάχιστη υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στη Ιστορία της   ΒΑΛΛΙΑΝΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (Β.Ε.Σ) και της προσφοράς της στην Ελληνική Κοινωνία και Οικονομία .Οι απόφοιτοι της ΒΕΣ, είτε ως Τεχνίτες ,είτε ως Εργοδηγοί, είτε ως Υπομηχανικοί ,είτε ως Μηχανικοί Εμπορικού Ναυτικού άφησαν και αφήνουν ακόμα και σήμερα ανεξίτηλη την σφραγίδα τους ,ως επαγγελματίες υψηλών προδιαγραφών.

Έτσι φθάνουμε στο 1999 όπου ο τότε  Υπουργός Παιδείας Γεράσιμος Αρσένης , αντιλαμβανόμενος  το  δίκαιο  του αιτήματος  της τοπικής κοινωνίας και υπό την πίεση των Δημοτικών Αρχών ,ιδιαίτερα από το 1982 και μετά, παίρνει την πολιτική απόφαση  και δημιουργεί το τμήμα Τεχνολογίας   Μουσικών Οργάνων(ΤΜΟ)(ΦΕΚ179/6-9-1999 ) στο Ληξούρι ,ως τμήμα του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Το 2003 ιδρύεται το ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΦΕΚ156/20-6-2003) με έδρα το Αργοστόλι ,στο οποίο μεταφέρονται (ΦΕΚ1817/5-12-2003) τα παρακάτω τμήματα ως εξής:

Α.  Από το ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

 1. Το Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας με έδρα το Αργοστόλι
 2. α)το Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων(ΤΗΜΟ) και β) το Τμήμα Διοίκησης    Επιχειρήσεων  με έδρα το Ληξούρι, το οποίο το 2013 με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ ‘ μετακομίζει’ στη Λευκάδα.
 3. Το τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία με έδρα τη Λευκάδα

Β.  Από το ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ

Το Τμήμα Οικολογίας και Περιβάλλοντος με έδρα τη Ζάκυνθο.

 

Το ΤΗΜΟ  στεγάζεται και λειτουργεί στα ιστορικά διατηρητέα κτήρια της ΒΕΣ  και το ΤΕ.Λ( σημερινό ΕΠΑ.Λ) σε νέα κτήρια και του αποδίδεται το Μηχανουργείο της ΒΕΣ  όπου και στεγάζονται τα εργαστήρια του Μηχανολογικού Τομέα.   Έτσι στο χώρο της πρώην Β.Ε.Σ στεγάζονται πλέον και οι δύο Δομές Εκπ/σης  B/θμιας και Γ/θμιας και αποκαθίσταται η ‘’αμέλεια’’ της μεταρρύθμισης του 1977.  Τα αρχεία της Β.Ε.Σ(μητρώο μαθητών κ.λ.π) παραμένουν  στο ΕΠΑ.Λ Ληξουρίου  σε χρήση μέχρι  και σήμερα.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ Β.Ε.Σ

Α. ΕΠΑΛ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

Στο διδακτήριο του ΕΠΑΛ ,μετά τους σεισμούς του 2014 στεγάζεται το Πετρίτσειο Γυμνάσιο Ληξουρίου. Το ΕΠΑΛ μετακόμισε και λειτουργεί στον 1ο όροφο του Β’ Νηπιαγωγείου, που στέγαζε τις αίθουσες διδασκαλίας  του τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του ΤΕΙ Ι.Ν (που έκλεισε με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ). Το κτήριο του Μηχανουργείου βρίσκεται σε διαδικασία κατεδάφισης και ανέγερσης νέου.       Ζητούμενο είναι να ‘’τρέξουν’’ οι αποκαταστάσεις στις κτηριακές υποδομές και να επανέλθει η κανονικότητα στη λειτουργία των σχολείων. Όσον αφορά το εκπαιδευτικό μέρος στο ΕΠΑΛ Ληξουρίου έχουμε σε λειτουργία τους Tομείς:

 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ με ειδικότητες ‘ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ’ και ‘ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ,ΑΕΡΙΣΜΟΥ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ’
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ –ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ με ειδικότητα ‘ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ’
 • ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με ειδικότητα ‘ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ’

ως συνέχειας των ειδικοτήτων της Μέσης Τεχνικής Σχολής της Β.Ε.Σ.

Αίτημα του Συλλόγου Διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ προς το ΥΠΠΕΘ είναι  να εγκριθεί και λειτουργήσει ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ με την ειδικότητα των ‘ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ’, που η υπάρχουσα εργαστηριακή υποδομή μπορεί να εξυπηρετήσει( ως  ιστορική συνέχεια της ΒΕΣ και σε αυτόν τον τομέα).  Παράλληλα ο Σύλλογος Διδασκόντων καταθέτει αίτημα αλλαγής της ονομασίας του ΕΠΑ.Λ Ληξουρίου από ‘’1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ  ΕΠΑ.Λ  ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ’’ σε ‘’ΒΑΛΙΑΝΕΙΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΕΠΑ.Λ  ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ’’  κατά το πρότυπο της ‘’ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ’’ που υπό τον τίτλο αυτόν λειτουργούν σήμερα   τέσσερα ( 4 ) ΕΠΑ.Λ. Το 1ο, το 2ο και το 3ο ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν σε πρωϊνή ζώνη ενώ το 4ο σε απογευματινή.

 

Β. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το ΥΠΠΕΘ στα πλαίσια  της συγκρότησης  του ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ,μιας μεταρρύθμισης που λύνει δομικά ζητήματα στον χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  προχωρεί στη συγχώνευση του ΤΕΙ  Ι.Ν. με το ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ(Ι.Π.) με το νέο Ι.Π.  να έχει πλέον παρουσία σε όλα τα νησιά του Ιονίου.

Το τμήμα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ &ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΤΗΜΟ),  καταργείται και αντ’ αυτού δημιουργείται το Τμήμα ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ με έδρα το Ληξούρι  ως τμήμα του ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.  Το ΤΗΜΟ  θα συνεχίσει την λειτουργία του έως ότου αποφοιτήσουν και τελευταίοι  εισαχθέντες του έτους 2018.Το Τμήμα ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ  οργανώνει τη λειτουργία του και θα εισάγει φοιτητές από το 2021.

Το Τμήμα  ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ φαίνεται ως ο συμβιβασμός του ΥΠΠΕΘ με την Πρυτανεία του ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.  Με δεδομένη την κάθετη άρνηση της Πρυτανείας να εντάξει το ΤΗΜΟ στα τμήματα του υπό σύσταση νέου ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ,  ο σημερινός ΥΠΠΕΘ  επιλέγει το κλείσιμο του ΤΗΜΟ  και δημιουργεί στη θέση του το τμήμα αυτό. Δεν  θα αναφερθώ στην επιχειρηματολογία περί της καταργήσεως του ΤΗΜΟ  και στο κατά πόσο η Διοικούσα του ΤΕΙ Ι.Ν έχει ευθύνες για την εξέλιξη αυτή. Να μείνουμε στο θετικό γεγονός ότι το Ληξούρι  έμεινε τελικά μέσα στους σχεδιασμούς  του Ι.Π  και  δημιουργήθηκε  Πανεπιστημιακό Τμήμα   με έδρα το Ληξούρι , επισημαίνοντας παράλληλα  κάποια κρίσιμα  σημεία   επί αυτού ,όπως:

 • Η Πρυτανεία του Ι.Π. οφείλει να δώσει έμπρακτες εγγυήσεις ότι πιστεύει στο εγχείρημα ,το στηρίζει και δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες που εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα του.
 • Ενέργειες και συμπεριφορές που  προβληματίζουν και δημιουργούν κλίμα καχυποψίας  στους κύκλους καθηγητών και φοιτητών   δεν επιτρέπονται ,δεν γίνονται αποδεκτές και επί αυτού η πολιτεία οφείλει άμεσα  να πράξει τα δέοντα.
 • Η οργάνωση και στελέχωση του πρέπει να ‘’τρέξει’’, αξιοποιώντας πρωτίστως το υπάρχον εκπαιδευτικό προσωπικό και τις υπάρχουσες υποδομές. Η υποβάθμιση του έργου και της προσφοράς ανθρώπων με το πρόσχημα του ‘δεν συνάδουν’ προφανώς  ελέγχεται.

Βέβαια δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ένα βασικό  θέμα που  είναι το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος  Εθνομουσικολογίας  και η χρήση της  υπάρχουσας εργαστηριακής υποδομής.

Η θέση,  το πρόγραμμα σπουδών του νέου  Τμήματος να διαμορφωθεί έτσι ώστε να ενσωματώνει ,ως  τομείς τον ‘Ηχο και τα Μουσικά Όργανα ,οπότε και η εργαστηριακή υποδομή θα είναι πλήρως εκμεταλλεύσιμη ,δεν φαίνεται  να υλοποιείται  από την Διοίκηση του Ι.Π. , που μάλλον κινείται  προς την κατεύθυνση  δημιουργίας ενός τμήματος  εντελώς  θεωρητικού . Αυτό έχει ως συνέπεια να απαξιώνεται η υπάρχουσα εξαιρετική εργαστηριακή υποδομή (θεσμοθετημένο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής-Ακουστικής και Μουσικών Οργάνων – ΦΕΚ 2813/2018, Studio ηχογραφήσεων, Εργαστήριο Μουσικής Τεχνολογίας, Εργαστήριο Μουσικής Πολιτιστικής κληρονομιάς, κλπ.) και ο πολύχρονος αγώνας   καθηγητών και θεσμικών παραγόντων να αποκτηθούν και  να οργανωθούν  αυτά. Αν κάποιοι  νομίζουν ,έστω και ως σκέψη,  ότι  αυτά μπορεί να ξηλωθούν και να μεταφερθούν στην Κέρκυρα, ως μη χρειαζούμενα στο νέο Τμήμα  ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ας το βγάλουν από το μυαλό τους γιατί η τοπική κοινωνία αυτό δεν θα το επιτρέψει .

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ

Έχοντας στο μυαλό μα ς όλα τα παραπάνω  και θεωρώντας ότι αυτή  η υπέροχη  ιστορία στον χώρο της εκπαίδευσης  ,που ξεκίνησε το 1915 με την ΒΑΛΛΙΑΝΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ πρέπει να  ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΖΕΙ, και  γνωρίζοντας τις δυνατότητες, κτηριακές και εργαστηριακές, που το περιβάλλον της ΒΕΣ παρέχει  προτείνω ,και θεωρώ ότι η τοπική κοινωνία και οι θεσμικοί παράγοντες πρέπει να αναδείξουν και διεκδικήσουν, τα παρακάτω:

Α. Ίδρυση  Τμήματος Μηχανικών Ήχου και Μουσικής Τεχνολογίας  (επί της ουσίας  πρόκειται για επανίδρυση του ΤΗΜΟ  με τις απαραίτητες αλλαγές που επιβάλλονται στον τίτλο και το πρόγραμμα σπουδών  για την λειτουργία του ως Πανεπιστημιακό Τμήμα). Με  τμήμα αυτό δημιουργείται μία πανίσχυρη Πανεπιστημιακή Σχολή, όπου:

Στο Ληξούρι  λειτουργούν  δύο τμήματα:

 • Μηχανικών Ήχου και Μουσικής Τεχνολογίας
 • Εθνομουσικολογίας

που μαζί με τα τμήματα της Κέρκυρας:

 • Τεχνών Ήχου και Εικόνας
 • Μουσικών Σπουδών

αποτελούν την Σχολή Οπτικοακουστικών και  Μουσικών Σπουδών του νέου ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, η οποία καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης οπτικοακουστικής τέχνης και επιστήμης.
Η Σχολή αυτή θα καλύπτει κατ’ ουσία τα αντικείμενα των Μηχανικών Ήχου (Sound Engineering), των Παραγωγών Ηχογράφησης  Μουσικής (Music Recording Producers – Tonmeisters), της Παραγωγής Οπτικοακουστικού Περιεχομένου (Video Production), της Μελέτης και Κατασκευής Μουσικών Οργάνων ( Acoustic Instruments Construction), Τεχνολογίας  Πολυμέσων (Multimedia Technology). Ο συνδυασμός των παραπάνω κατευθύνσεων  θα είναι μοναδικός σε διεθνές επίπεδο και δίνει τεράστιες δυνατότητες προσέλκυσης φοιτητών και ανάπτυξης ερευνητικών προγραμμάτων σε μεταπτυχιακό επίπεδο με ακαδημαϊκή όσο και πραγματική  αξία εφαρμοσμένης γνώσης για τις σύγχρονες παραγωγικές ανάγκες της χώρας. Η κατανομή των Επιστημονικών κατευθύνσεων στα τμήματα  της Σχολής μπορεί εύκολα να διευθετηθεί ,αρκεί  να υπάρχει η θέληση όλων.
Αυτή η πρόταση κατατέθηκε στη διαβούλευση ,από Πανεπιστημιακούς παράγοντες ( με προεξάρχοντα  τον  κ.Νίκο Εσπιαλίδη, Ηλεκτρονικό Μηχανικό – Μηχανικό  Ήχου ,Μέλους της  Δ.Ε  Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων και Διευθυντή Ηχοληψίας του Μεγάρου Μουσικής).Είναι η πρόταση που και εγώ υιοθέτησα και κατέθεσα στις παρεμβάσεις μου ,δημόσιες και μη. Δυστυχώς δεν περπάτησε κάτω από την κάθετη άρνηση της διοίκησης του Ι.Π.  Θεωρώ  ότι έστω και τώρα μπορεί ,να υιοθετηθεί η πρόταση αυτή .Είναι μια μοναδική ευκαιρία η οποία δεν θα πρέπει να πάει χαμένη.

 

 

Εφόσον η Διοίκηση του Ι.Π. εξακολουθήσει να επιμένει στην άρνηση της (καθόλου θετική εξέλιξη)  εναλλακτικά  προτείνω:

Β. Ίδρυση  Τμήματος Ενεργειακής και Γεωφυσικής Τεχνολογίας με επιπρόσθετο Τομέα Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Ταλαντώσεων. Το τμήμα αυτό εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, που έχει  έδρα την Ζάκυνθο  και λειτούργει με το υφιστάμενο  Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος.

Οι κύριες κατευθύνσεις του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ενεργειακής  & Γεωφυσικής Τεχνολογίας ,μπορεί να είναι:

 1. Σύγχρονα Ενεργειακά Συστήματα και Τεχνολογίες

Παραγωγή, μεταφορά, διανομή και χρήση ενέργειας από συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές, καθώς και θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας.

 1. Πολιτική, Δίκαιο και Οικονομικά της Ενέργειας και των Ορυκτών Πόρων

Διεπιστημονική μελέτη των θεσμών, των πολιτικών και της οικον0μίας της ενέργειας και των ορυκτών πόρων με ανάλυση της αξιακής αλυσίδας και των επιμέρους σταδίων εκμετάλλευσης των ενεργειακών πόρων και αγαθών.

 • Γεωφυσικοί Κίνδυνοι – Σεισμοί   

Γεωφυσικοί και γεωπεριβαλλοντικοί κίνδυνοι  με έμφαση τους σεισμούς, σε διεπιστημονική προσέγγιση (γεωλογία, γεωφυσική, γεωχημεία και περιβαλλοντική χημεία) με τη φυσική, τη γεωτεχνολογία και την μηχανική και τη σεισμολογία.  Η μέθοδος της υδραυλικής  ρηγμάτωσης (fracking) για την εξόρυξη υδρογονανθράκων – σχέση με γεωλογική δραστηριότητα και σεισμούς.

 1. Πολιτικές και Θεσμοί Πρόληψης

Θεσμικές, νομικές, οικονομικές και ρυθμιστικές πολιτικές του διεθνούς, ευρωπαϊκού και ελληνικού πλαισίου για την πρόληψη καταστροφών από σεισμούς, με βάση τα πορίσματα της επιστήμης και τις βέλτιστες πρακτικές διεθνώς.

Η πρόταση αυτή  έχει διατυπωθεί από τον   Νικόλαο Φαραντούρη ,καθηγητή του Πανεπιστημίου  Πειραιώς και της  Ευρωπαϊκής Έδρας  Jean  Monnet στο Δίκαιο της Ενέργειας.

 

Τελειώνοντας το παρόν κείμενο μένω με την ελπίδα ότι μπορεί το  νέο Ι.Π. να αποτελέσει  το πρότυπο ενός  Σύγχρονου  Φορέα  Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  που ενσωματώνει και αναπτύσσει επιστημονικά πεδία και δράσεις, με σεβασμό στη ιστορία και τις αγωνίες  της κοινωνίας των Ιόνιων Νήσων, χωρίς εκπτώσεις στο εκπαιδευτικό υποκείμενο. Που αντιλαμβάνεται τις ιδιαιτερότητες  και αναδεικνύει τις ιστορικές διαδρομές στο χώρο της εκπαίδευσης των νησιών μας, δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες  για ένα  μέλλον που δε μπορεί να περιμένει. Καλώ  όμως και την Πολιτεία ,και ιδιαίτερα την σημερινή Κυβέρνηση, να αναλάβει το βάρος των αναγκαίων παρεμβάσεων  και πρωτοβουλιών προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί τα Ιόνια Νησιά αλλά και  αυτός ο μικρός τόπος που λέγεται Ληξούρι έχουν Ταυτότητα και Ιστορία . Μεγάλη  και συγκλονιστική Ιστορία που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στην Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας.

Ληξούρι 16/12/2018

ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ-ΠΑΓΩΝΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ