Σαν να μην έφταναν οι σκουπιδότοποι σε κεντρικά σημεία της πόλης με αποκλειστική ευθύνη ημών των μονίμων κατοίκων, διανθιζουν το τοπίο και τα εκατοντάδες διαφημηστικα των καταστημάτων που σκορπιζονται παντού και όχι αποκλειστικά στα γραμματοκιβώτια των ενοικίων. Θα πρότεινα οι μαγαζάτορες στην επόμενη βόλτα του υπαλλήλου τους, για την προώθηση των προϊόντων τους, να τους αναθετουν να μαζεύουν και τα παλιά διαφημηστικα τους, απορριπτοντας αυτά στο πλησιέστερο δοχείο απορριμάτων.

Από το fb του