Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριεη της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησιςτου γαρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει…

Posted by Άγιος Σπυρίδωνας Αργοστολίου on Wednesday, January 6, 2021