Ποιος είναι υπεύθυνος να καθαρισει την βρύση της Σισσιωτισας;

Από το fb του Νίκου Σουπιωνα