Ανάρτηση από τον Georges Metaxas

Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Δήμο για το έργο που πρόκειται να γίνει, μια επικίνδυνη στροφή στο δρόμο Αργοστόλι Πόρο,…

Posted by Georges Metaxas on Monday, April 12, 2021