Αργοστόλι: ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΣΥΝΤΟΠΙΤΕΣ (Κοκοφοίνικες, πλάτανοι και …κλαίουσες)!

Η προεκλογική μάχη στο Αργοστόλι παίρνει χαρακτήρα δεντροφύτευσης!Μέχρι τώρα υπάρχουν
Προεκλογικοί κοκοφοίνικες
Επιχειρηματικοί μπαναστατικοί πλάτανοι !!!
Κλαίουσες θα φυτευτούν με τα αποτελέσματα των εκλογών!!!!

Από το fb της Virginia Gasparatou