Αργοστόλι: Το Hotel Aggelos βραβεύτηκε από το TripAdvisor

Ανάρτηση από Hotel Aggelos Argostoli Kefalonia

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3356036231124840&id=513641398697685&__xts__%5B0%5D=68.ARDOKtxaNUZaOy0bY14w6iORp5UmgeXYycwRWzKpy2_uuYcqFo7fDP4qxREyY5V4yGS6T4FG3vcdOjakM24kDY7HDuKeKyk8USMYYneI6z0YCHceyzbZOeg-sYlBLdnPsMARSo9O70Cd8Jpwdu3VjhM5EufkgW9LpetJ9hzTteHdqh1j8HYqQEZxYAf1q9hFUupHFU2VSIJmuKBnru_45Xwiwnm63hXWo3Wt-2Qxf3OSDJMOqnvebBR8rgxug-p0GOcqPVqi4abjUsQmvI_VNFLwd76uLcxp5RhxvIwPWeLLE9AvxrJvZk5i9vVOBZtBTfGmFlAOdOfPicwGFqtMwzzqhg&__tn__=-R