Χριστοχρόνης Ατσάρος προς Γιώργο Κοκκόλη: “Ωμή παραδοχή αποτυχίας”

Ανάρτηση του πολιτευτή της Ελληνικής Λύσης Χριστοχρόνη Ατσάρου

https://www.facebook.com/chronis.atsaros/posts/3854515514607907