Επί το έργον! Οι εργασίες συνεχίζονται στο οδικό δίκτυο του χωριού μας, περιοχή <Λομπος>, με την τοποθέτηση μεταλλικών μπαρών για την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων.
Από το fb Anastasia Laskari
Εξωραϊστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Δηλινάτων-Σύλλογος Απανταχού Δηλινάδων